Motorrijlessen

De categorie A1 (lichte motor tot 125cc en 11kW) kan behaald worden vanaf 18 jaar (rijles al mogelijk v.a. 17 jaar). De categorie A2 (middelzware motor tot 35 kW) kan voortaan na een examen behaald worden na twee jaar A1, dus minimaal op 20-jarige leeftijd, maar dit kan ook rechtstreeks (dus zonder eerst A1 gehaald te hebben). Twee jaar later kan de kandidaat (22 jaar) bij het CBR opgaan voor de zwaarste categorie A (onbeperkt vermogen). Wanneer iemand rechtstreeks in de zware categorie wilt instromen, moet hij 24 jaar zijn (of via code 80 bij 21 jaar).

A2 Categorie

U mag op een A2 motor rijden van maximaal 35 kW vanaf 20-jarige leeftijd. Dit mag rechtstreeks door middel van een AVB examen (Voertuigbeheersing) en een AVD examen (Verkeersdeelneming) of indien u al uw A1 rijbewijs heeft, doet u een getrapt examen (AVD met 2 bijzondere verrichtingen).

Zwaarste categorie A

In de praktijk is het nu dus zo, dat de minimale leeftijd om direct op te gaan voor de zware categorie 24 jaar is. Een 22-jarige kan alleen het rijbewijs A halen, wanneer diegene eerst A2 heeft gehaald, er is echter een uitzondering voor 21-jarigen (code 80), waarover hieronder meer.

Motorrijders

Het feit dat na het behalen van de lichte categorie er opnieuw examen gedaan moet worden voor de middel en zware categorie, leidt er daarom toe dat veel motorrijders voortaan wachten tot hun 24e jaar. Dan mogen zij meteen op voor de zware categorie.

Er is echter eind 2017 een wijziging in de wetgeving gekomen, dat iemand van 21 jaar examen mag doen voor de zware categorie met code 80. Deze code 80 houdt in dat u wanneer u geslaagd bent, twee jaar op een lichtere motor van de A2 categorie moet rijden, om vervolgens zonder extra examen op een zware motor mag gaan rijden. Bij onze rijschool kunt u lessen nemen op een motor van de A2 categorie, dus dan moet u 20 jaar oud zijn en de motor waarop u mag gaan rijden mag maximaal 35 kW hebben. U kunt les nemen voor de A categorie, wanneer u 21 jaar bent. Als u gebruik wilt maken van code 80, of als u dat niet wilt, moet u wachten tot u 24 jaar oud bent. De enige eis is, dat u het theoriecertificaat voor de motor in uw bezit moet hebben of u moet in het bezit zijn van rijbewijs B (auto rijbewijs).