TussenTijdse Toets

De TussenTijdse Toets is een proefexamen dat u aflegt bij een examinator. U kunt er niet voor zakken, maar ook niet voor slagen. Het doel van de TussenTijdse Toets (TTT) is: de kandidaten te laten ervaren hoe het één en ander er aan toe gaat bij het CBR. Door de TTT ervaart de kandidaat hoe het is om in een examenauto (de eigen lesauto) met een examinator te zitten. Ook zult u ontdekken dat de examinator toch eigenlijk niet zo'n boeman is als iedereen zegt. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een TussenTijdse Toets met ongeveer twintig procent stijgt. Het praktijkexamen wordt in zijn geheel nagebootst, zodat de kandidaat weet wat hem te wachten staat wanneer hij straks terug komt om zijn rijexamen af te leggen. In principe wordt het praktijkexamen door dezelfde examinator afgenomen. Dit is echter geen garantie, het kan ook zo zijn dat u een andere examinator treft, maar er wordt naar gestreefd dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Tijdens de TTT rijdt de instructeur ook mee. De TTT duurt net zo lang als een gewoon praktijkexamen. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Bovendien is het meestal mogelijk dat u uw examen aflegt bij dezelfde examinator, als diegene die uw uiteindelijke praktijkexamen ook afneemt. Tijdens de toets kunt u vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende praktijkexamen. Ook de controle van de auto moet bij de TTT gedaan worden. Hierbij kunnen vragen gesteld worden over:

  • Motorcompartiment
  • Interieur
  • Banden

Ook dit hoeft u bij uw eerstvolgende examen niet uit te voeren, mits u vrijstelling heeft voor de bijzondere verrichtingen. Om in aanmerking te komen voor de toets, moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. U moet dit voor het begin van de toets laten zien.